Bölüm Başkanı
Ünvan, Adı Soyadı

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN

Görevi

Bölüm Başkanı BESYO

Telefon

0378 223 52 57

E-Posta

turkmenm@yahoo.com

Telefon : --- Fax: --- Eposta: besyo@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı