Bölüm Başkan Yardımcısı
Ünvan, Adı Soyadı

Öğr. Gör. Gürkan ELÇİ

Görevi

Bölüm Başkan Yardımcısı BESYO

Telefon

0378 223 52 38

E-Posta

gurkanelci@hotmail.com

Telefon : --- Fax: --- Eposta: besyo@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı