image/svg+xml
image/svg+xml

Amaç

Etik kurallara önem veren, -Rekreasyon, zaman ve serbest zaman kavramlarının anlam ve özelliklerini bilen, -Rekreasyonun temel işlevi olan günlük hayata adaptasyon, yaşam kalitesi, serbest zaman doyumu ve wellness seviyesini yükseltme konularında yeterli beceriye sahip olan, -Rekreasyon ile diğer alanların ilişkisini ve yararlarını anlayabilen, -Rekreasyonun multidisipliner yapısına uygun olarak çalışabilen, -Serbest zaman için rekreasyon programları hazırlayabilen, -Yaş gruplarına göre yaratıcı etkinlik programları planlayabilen, -Rekreasyon liderliği ve yöneticiliğinin önemini kavramış, -Her yaş grubuna liderlik yapabilen, -Hizmet verdiği grubun sağlığını ve güvenliğini korumayı bilen, -Rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan, -Aktif yaşamı ilke edinmiş, -İlgili olduğu rekreasyon dalında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, -Araştırmacı özelliği ile, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, rekreasyon uzmanları yetiştirmektir.