image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Personel

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN
Bölüm Başkanı
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Rekreasyon
e - Posta:mutluturkmen@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ 2410
Öğr. Görevlisi Gürkan ELÇİ
Müdür Yardımcısı
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Rekreasyon
e - Posta:gelci@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 2402
Arş. Gör. Hayri AKYÜZ
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Rekreasyon
e - Posta:hakyuz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ 2412
Orman Fakültesi